5-10 sekunders reklamefilm Egnet godt for direkte til poenget meldinger, hvor seer ikke får en sjanse til å unngå meldingen\budskapet. Lengden er ikke så plagsom for audiensen. Superkorte reklamefilmer har blitt mer og mer populert takket være sosiale medier og websider, ettersom lange reklamer blir irriterende for mange. Den korte versjonen kan være en utklipp av en lenger reklame med mer detaljert innhold og egner seg for å påminne budskapet. Denne lengden er også mer budsjettvennlig og kan brukes til å nå mange seere med sine korte sekvenser. Nedsiden er kanskje at det i blant blir litt for kort for å få budskapet over og egner seg ikke til alle proukter eller tjenester. 15 sekunders reklamefilm Denne lengden gir mer tid til å fange seeren og tilbyr en mer effektiv huske prosent blant seere. Dette kan være en god lengde for introduksjonsreklamer der nye tjenester, produkter eller tilbud presenteres. Budsjettet er også lavere enn lengre reklamefilmer og kan passe mindre til mellomstore bedrifter som har en mindre budsjett godt. Tiden tilgjengelig er nok til å få over budskapet over til seere, selv om det er ganske vanlig at nettbrukere hopper over videon etter 5 sekunder eller første mulighet de får. 15sekunders filmer har også en høyere delingsrate i sosiale medier om seeren finner den til å være underholdende eller gøyal nok. Dette kan gi reklamefilmen en gratis ridetur på nett og kan nå enda flere uten kostnad og for lengre tid. Det er verdt å merke at tiden kan være for knapp til å synke inn hos seer, men er en utmerket valg spesielt for nettsider med klare budskaper. 30 sekunders reklamefilm Den mest brukte lengden i dag og populær for større bedrifter som ønsker en mer detaljert presentasjon av tjenester og produkter. 30 sekunders video kan være utmerket for reklamer med god humor og som kan få seer til å le, underholdningsverdien bør settes høyt eller bør starte med en fengende første 5 sekunder for å fange seer. Det kan forventes en høyere andel hukommelsesverdi og denne kan kombineres med kortere video for å friske opp budskap. Denne lengden kan være altfor lang for webbruk og egner seg best for Tv og hjemmesider.

Sist oppdatert: April 27, 2018

Indtorduksjonsvideo Kort- Lang var sist oppdatert: April 27th, 2018 av firmafotografen


Kategorier: