DRONEBILDER OG DRONEVIDEO PRODUKSJON

Dronefotografering og Videoproduksjon Over Hele Norge – Spesialiserer oss på Offshore, Tungindustri, Byggeprosjekter, Storslåtte Arrangementer, og Mer

Over hele Norge står vi som din pålitelige partner for førsteklasses dronefotografering og videoproduksjon, klare til å reise dit ditt prosjekt kaller. Vårt team spesialiserer seg i å tilby skreddersydde tjenester til betydelige kunder i diverse sektorer som offshore-industrien, offentlige etater, og store industrifirmaer. Vi dekker også massive byggeprosjekter, storskalafestivaler, arrangementer og seremonier. Her er en oversikt over våre tjenester:

 • Offshore og Maritime Foretak: Vi fanger det omfattende omfanget av maritime aktiviteter, inkludert detaljerte visuelle presentasjoner av din flåte, enten det er skip eller offshore-plattformer, og viser storheten og kompleksiteten med uovertruffen presisjon.
 • Tungindustri og Infrastrukturprosjekter: Vi tilbyr detaljert dekning av tunge industrimaskiner, store fabrikkanlegg, og travle flyplasser, og tilbyr et fugleperspektiv av de infrastrukturelle landskapene og det pulserende livet som driver dem.
 • Offentlige Initiativer: Våre tjenester strekker seg til offentlige enheter ved å utforme visuelle narrativer som fremhever omfattende prosjekter og infrastrukturelle fremskritt, og bringer et unikt perspektiv til statlig-ledede initiativer.
 • Byggeforetak: Fremvis dine betydelige byggeprosjekter med våre spesialiserte dronefotograferingstjenester. Vi tilbyr timelapse- og hyperlapse-fotografering fra luften, som dekker varigheter fra en enkelt dag til flere dager, og fremhever din prosjekts evolusjonære reise.
 • Storslåtte Begivenheter og Festivaler: Vi fanger vibransen og storheten i storslåtte arrangementer og festivaler, inkludert store utendørskonserter og den majestetiske ankomsten av skip, gjennom dynamiske luftperspektiver, og tilbyr en grandios visjon til dine arrangementer.
 • Luftfart og Helikopterinnhold: Fra å vise frem fly og helikopter til å fange omfattende luftsyn på flyplasser, bringer vi luftfartssektoren til live gjennom slående visuelt innhold, inkludert detaljert dekning av flåter, og presenterer visuelle elementer som skiller seg ut i et konkurransepreget marked.
 • Integrert Videoproduksjon: Vi fletter dyktig droneflyvning med videoproduksjon, og skaper kortfilmer av forskjellige lengder for annonsering, promotering, eller informasjon, og supplerer droneopptak med bakkevideoproduksjon for å skape en sømløs fortelling.

Vi er dedikerte til å levere resultater av høy kvalitet, og fremhever det beste av dine prosjekter og flåter med vår avanserte droneteknologi. Ta kontakt for en uforpliktende samtale; vi ser frem til å samarbeide om ditt neste foretak.

Få tilbud på

Dronefotografering og Dronefilm

Vennligst fyll ut dette uforpliktende skjema, så tar vi kontakt


Drone Operasjonsområder

Vi oppfyller Luftfartstilsynets krav til operasjoner i kategoriene:

 • Åpen kategori A1/A3
 • Åpen kategori A2

Dronefotografering og Dronefilm

 

Som kunde får du høyoppløselige bilder og video på opptil 4k oppløsning.

Aktuelle oppdrag som passer innen dronefilming og foto:

 • Bedriftsreklamer
 • Inspeksjon av anlegg
 • Fabrikk og lager
 • Oversikt over tomt
 • Prosjektdokumentasjon
 • Event fra luften

 


 

 

Droneoppdrag beskrivelse

Før droneoppdraget sjekkes alltid lokasjon på Google maps, og om lokasjonen er i nærheten av en flyplass.

Hovedregel er at vi ikke kan fly innenfor en radius på 5 km fra flyplass. Det finnes egne kartsider som er utarbeidet av luftfarstilsynet. De viser nøyaktig sikkerhetsområde med restriksjoner for droneflyging.

Skal man allikevel fly innenfor flyplassens sikkerhetsområdet må man kontakte tårnet på aktuell flyplass, og klarere flyging.

Som hovedregel gjelder da at max flyhøyde er 50m når man får tillatelse til å fly.

Normal max høyde for drone flydd av dronepilot i åpen kategori er 120 meter.

Er man profesjonell dronepilot – dvs at man tjener penger på bilder og film tatt med drone – må man ha en egen ansvarsforsikring.

 

Sikkerhetsavstander og maksimal flygehøyde:

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det.

Den kan kun flys i dagslys med mindre man har fått spesialtillatelse til å fly når det er mørkt.
Når man flyr skal man holde deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander.

Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet fra det nivået dronen tar av fra.

Det kan ikke flyes nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer.
Avstandene til personer, bygninger og kjøretøy er absolutte horisontale avstander.

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll.

Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter. Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre.

 


DRONEVIDEO\DRONEFILM BERGEN – EKSEMPLERDRONEFOTO\DRONEBILDER EKSEMPLER BERGEN


Hvorfor koster dronetjenester som dronevideo og dronefoto mye?

Droneoperasjoner kan virke kostbare ved første øyekast, men det er viktig å forstå de mange faktorene som bidrar til disse kostnadene. For det første, investeringen i droneutstyr er betydelig. Droner av høy kvalitet, som er nødvendige for profesjonell bruk, har ofte en høy pris. I tillegg er vedlikehold og oppdatering av utstyret en kontinuerlig kostnad, da teknologien forbedres og endres raskt.

For det andre, å operere en drone krever spesialisert kunnskap og erfaring. Droneoperatører må gjennomgå grundig opplæring for å oppnå de nødvendige lisensene, og de må også opprettholde disse lisensene gjennom kontinuerlig opplæring. Dette representerer en betydelig investering i tid og ressurser.

Droneoperasjoner innebærer også betydelig risiko. For eksempel kan fugler angripe droner, noe som kan føre til skader på utstyret og potensielle tap av opptak. I tillegg tåler de fleste droner ikke vann godt, noe som betyr at dårlig vær kan forårsake skader eller til og med ødelegge utstyret.

Videre er det viktig å ta hensyn til forsikringskostnader. Droneoperasjoner er dekket av spesialiserte forsikringspoliser for å beskytte mot risikoen for skade, tap av utstyr, eller skade på tredjeparts eiendom. Disse polisene kan være kostbare, men er viktige for å beskytte både droneoperatøren og kunden mot potensielle finansielle tap.

Til slutt krever mange droneoperasjoner betydelig etterbehandling, inkludert redigering av bilder og videoer. Dette er en tidkrevende prosess som krever spesialiserte ferdigheter og programvare.

Samlet sett er kostnaden for droneoperasjoner en refleksjon av de betydelige investeringene i utstyr, opplæring, forsikring og etterbehandling som kreves for å levere profesjonelle og trygge tjenester.

Sist oppdatert: September 21, 2023

Dronefotografering og Dronefilm var sist oppdatert: September 21st, 2023 av firmafotografen


Related Posts