Dronefoto- og Videoproduksjon i Trondheim – Spesialisert for Storindustri, Offshore, Byggprosjekter, og Store Events

I Trondheim-regionen er vi din pålitelige partner for høykvalitets dronefoto- og videoproduksjon. Vi fokuserer spesielt på større oppdragsgivere innen offshore-industrien, statlig sektor, større industrielle bedrifter, byggprosjekter, samt store festivaler og begivenheter. Vårt team av høyt kvalifiserte og erfarne piloter er også trent til å utføre avanserte flyoppdrag fra skip. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for:

 • Offshore Selskaper: Fang det imponerende spekteret av offshore-operasjoner med detaljerte og presise luftbilder, takket være våre piloters erfaring med kompliserte take-offs og landinger fra skip.
 • Storindustri: Dokumenter prosessene og fremgangen i store industriprosjekter med vår ekspertise innen dronefotografering.
 • Kommunal- og Statsforvaltning: Lag engasjerende visuelle fortellinger som formidler omfattende prosjekter og infrastruktur.
 • Næringsbygg og Byggprosjekter: Fremhev dine byggprosjekter med vår ekspertise innen dronefotografering, inkludert tilbud av timelapse- og hyperlapse-fotografering fra luften, fra en dag til flere dager.
 • Store Festivaler og Events: Få dynamiske bilder fra fugleperspektiv av store utendørs konserter, festivaler, og spesielle begivenheter som skipsankomster.
 • Integrert Videoproduksjon: Vi kombinerer droneflyvning med videoproduksjon, hvor vi produserer kortfilmer til reklame, promotering eller informasjon, sammensatt av en rekke forskjellige lengder og stiler.

Vi er forpliktet til å levere resultater av høy kvalitet, og er klare til å stille opp over hele landet for større oppdrag. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale – vi ser frem til å bistå med ditt neste prosjekt.

 

Som kunde får du høyoppløselige bilder og video på opptil 4k oppløsning.

Aktuelle oppdrag som passer innen dronefilming og foto:

 • Eiendom
 • Bedriftsreklamer
 • Inspeksjon av anlegg
 • Fabrikk og lager
 • Oversikt over tomt
 • Prosjektdokumentasjon
 • Event fra luften

Få tilbud på

Trondheim Dronefotografering/Dronefilm Videoproduksjon

Vennligst fyll ut dette uforpliktende skjema, så tar vi kontakt 

 

Droneoppdrag beskrivelse

Før droneoppdraget sjekkes alltid lokasjon på Google maps, og om lokasjonen er i nærheten av en flyplass.

Hovedregel er at vi ikke kan fly innenfor en radius på 5 km fra flyplass. Det finnes egne kartsider som er utarbeidet av luftfarstilsynet. De viser nøyaktig sikkerhetsområde med restriksjoner for droneflyging.

Skal man allikevel fly innenfor flyplassens sikkerhetsområdet må man kontakte tårnet på aktuell flyplass, og klarere flyging.

Som hovedregel gjelder da at max flyhøyde er 50m når man får tillatelse til å fly.

Normal max høyde for drone flydd av dronepilot i åpen kategori er 120 meter.

Er man profesjonell dronepilot – dvs at man tjener penger på bilder og film tatt med drone – må man ha en egen ansvarsforsikring.

 

Sikkerhetsavstander og maksimal flygehøyde:

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det.

Den kan kun flys i dagslys med mindre man har fått spesialtillatelse til å fly når det er mørkt.
Når man flyr skal man holde deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander.

Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet fra det nivået dronen tar av fra.

Det kan ikke flyes nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer.
Avstandene til personer, bygninger og kjøretøy er absolutte horisontale avstander.

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll.

Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter. Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre.

 


DRONEVIDEO\DRONEFILM BERGEN – EKSEMPLERDRONEFOTO\DRONEBILDER EKSEMPLER BERGEN


Hvorfor koster dronetjenester som dronevideo og dronefoto mye?

Droneoperasjoner kan virke kostbare ved første øyekast, men det er viktig å forstå de mange faktorene som bidrar til disse kostnadene. For det første, investeringen i droneutstyr er betydelig. Droner av høy kvalitet, som er nødvendige for profesjonell bruk, har ofte en høy pris. I tillegg er vedlikehold og oppdatering av utstyret en kontinuerlig kostnad, da teknologien forbedres og endres raskt.

For det andre, å operere en drone krever spesialisert kunnskap og erfaring. Droneoperatører må gjennomgå grundig opplæring for å oppnå de nødvendige lisensene, og de må også opprettholde disse lisensene gjennom kontinuerlig opplæring. Dette representerer en betydelig investering i tid og ressurser.

Droneoperasjoner innebærer også betydelig risiko. For eksempel kan fugler angripe droner, noe som kan føre til skader på utstyret og potensielle tap av opptak. I tillegg tåler de fleste droner ikke vann godt, noe som betyr at dårlig vær kan forårsake skader eller til og med ødelegge utstyret.

Videre er det viktig å ta hensyn til forsikringskostnader. Droneoperasjoner er dekket av spesialiserte forsikringspoliser for å beskytte mot risikoen for skade, tap av utstyr, eller skade på tredjeparts eiendom. Disse polisene kan være kostbare, men er viktige for å beskytte både droneoperatøren og kunden mot potensielle finansielle tap.

Til slutt krever mange droneoperasjoner betydelig etterbehandling, inkludert redigering av bilder og videoer. Dette er en tidkrevende prosess som krever spesialiserte ferdigheter og programvare.

Samlet sett er kostnaden for droneoperasjoner en refleksjon av de betydelige investeringene i utstyr, opplæring, forsikring og etterbehandling som kreves for å levere profesjonelle og trygge tjenester.

Sist oppdatert: September 21, 2023

Trondheim Dronefotografering/Dronefilm Videoproduksjon var sist oppdatert: September 21st, 2023 av firmafotografen


Related Posts