Bilderettigheter og lisens hos oss

Hos Altnet AS får du tydelig informasjon om dine bruksrettigheter på bilder som blir levert.

 

Bedriftsfotografering

Som standard gir vi kunder som bestiller bedriftsfotografering fri bruksrett inkludert reklame og andre formål. Rettighetene gis til den bedrift som bestiller tjenester og kan ikke videreselges.

 

Privat fotografering

Som privatkunde får du full bruksrett og salgstillatelse på dine bilder. Våre freelance fotografer gir full bruksrett til Altnet AS som videre gir deg bruksretten.
Selskapet bruker ikke private bilder til promotering av egne tjenester uten tillatelse.

Det er flere paragrafer i det norske lovverket som handler om retten til eget bilde. De viktigste er imidlertid åvl. § 45c, strl. § 390 og personopplysningsloven (popplyl.). Retten til eget bilde fremgår også av det ulovfestede personvernet (rettspraksis). Opp mot dette må en blant annet se på Grunn­loven § 100 (om ytringsfrihet) i kombinasjon med avgjørelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolens (EMD) som drøfter avveiingen mellom artiklene 8 (om vern av privatlivet) og 10 (om ytringsfrihet) i den europeiske menneskeretts­konvensjonen (EMK). Denne konvensjonens er tatt inn i norsk rett gjennom Menneskerettsloven.

Den bestemmelsen som angir hovedregelen mht. retten til eget bilde finner man i åvl. § 45c, der det heter:
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede.

Det er noen unntak fra denne regelen, men hovedregelen er altså at personen som er avbildet må ha gitt samtykke før bildet kan vises offentlig.

Bestemmelsen i åvl. § 45c har todelt begrunnelse: På den ene siden er det en person­vernbestemmelse som verner om den avbildedes integritet. På den andre siden er den et vern av eget bilde som formuesgode. Dersom bildet utnyttes kommersielt er det rimelig at den som det er avbildet får del i inntektene. (Jongers 2006)

Markedets beste verdi

Kvalifiserte og meget erfarne fotografer
6 måneder gratis lagring av bilder i SSL.

  • Gode kundereferanser
  • Bilder uten vannmerker\signering
  • Høy oppløsning digitale bilder
  • Ingen hemmelige priser
  • Fornøydgaranti

Få et uforpliktende pristilbud

-