Barnehagefotografering med portrett, utebilder og gruppebilder. Digital nettbutikk med kryptert privat tilgang. Ingen bilder blir publisert uten særskilt avtale. Barnehage – Firma fotograf | Bedriftsfotografering | Portrett | Gruppebilder | Boligfoto

Barnehage portretter – Priser og informasjon

Kun meget fornøyde foreldre er godt nok for barnehage fotografering


Vi tilbyr foreldrene nettbaserte «kjøp det du liker» med samlerabatt. Alle foreldre får tilgang til bilder av ungen og kan selv velge om de ønsker å kjøpe bilder. Dette medfører dermed barnehagen ingen kostnader og fotograferingen i seg selv er gratis.

Standard fotografering portrett av barn

Vi tar opptil 5 sett med bilder, både ute og inne med bakgrunn.
Våre fotografer er flinke med barn og får brede smil til å komme fram.

Barnehage fotograf teamet
Teamet består av en fotograf, med meget god erfaring fra portrettfotografering og en assistent fotograf
som tar seg av underholdningen, så det hele blir gøy.

Gruppebilder av alle barna tas ute fra flere vinkler

Les mer...

Barnehagefotografering kombinerer oftest portrettbilder i feltstudio med bakgrunn og enkeltbilder, samt gruppebilder ute.

Alle barn må få tillatelse for å bli fotografert før fotodagen. Samtykkerklæring sendes vanligvis per epost, eller gis ut av barnehage ansatte. Dersom enkelte ikke får levert samtykke, kan barnet ikke være med på gruppebilder, da alle foresatte må gi samtykke for dette. 

Fotograferingen tar vanligvis 3-4 timer, avhengig av antall barn i barnehagen. Bildene leveres via krypert bildeserver etter at betalingen er mottat, mens print sendes ut innen 24t fra betaling. 

 

Firmafotografen tilbyr både fastpris eller kjøp det du liker. Kontakt oss for tilbud. 

Gjelder barnehager i Oslo+ 150km distanse. 

 

Barnehage fotografering

Vi tar faste eller per bestilling oppdrag for barnehager i Oslo området.

Det er mulighet til å bestille rabattert samlebilder der alle foreldre kan betale samlet, eller velge bilder til kjøp enkeltvis

Bestillinger må gjøres minimum 2 uker før fotografering og bilder leveres innen 1 uke fra oppdragsdato.

 

Bilder leveres til foreldre via vår SSL kryptert bildeserver eller via vår nettshop med sikker tilgang.

Les mer...

Barnehagefotografering kombinerer oftest portrettbilder i feltstudio med bakgrunn og enkeltbilder, samt gruppebilder ute.

Alle barn må få tillatelse for å bli fotografert før fotodagen. Samtykkerklæring sendes vanligvis per epost, eller gis ut av barnehage ansatte. Dersom enkelte ikke får levert samtykke, kan barnet ikke være med på gruppebilder, da alle foresatte må gi samtykke for dette. 

Fotograferingen tar vanligvis 3-4 timer, avhengig av antall barn i barnehagen. Bildene leveres via krypert bildeserver etter at betalingen er mottat, mens print sendes ut innen 24t fra betaling. 

 

Firmafotografen tilbyr både fastpris eller kjøp det du liker. Kontakt oss for tilbud. 

Gjelder barnehager i Oslo+ 150km distanse.