Guide – Endre mange bilder på en gang

Massekonvertering av bilders størrelse, dimensjoner og filnavn

På denne guiden finner du ut hvordan du kan konvertere mange bilder akkurat som du ønsker.
Dette inkluderer å endre dimensjoner og størrelser som f.eks. 800×600 til 400×300

En annen veldig nyttig kunnskap er å kunne endre navn på mange filer på en gang, slik at man slipper å gjøre det en og en.

For dette finnes det også et alternativ som heter Fast file renamer , denne krever at det er et mønster, så den er ikke alltid like nyttig.

Fotosizer derimot har en batch renmae funksjon som skriver ut ønsket navnformat ved konverteringer.

Fotosizer – endre bilde dimensjoner og størrelse

 

Hvordan  endre dimenesjoner eller rotere bilder

 

 

Guide

Guide – Endre\konevertere farget bilde til svart-hvitt

I denne guiden skal vi konvertere et fargebilde til svart og hvit

Svart og hvitt kan være en løsning på bilder med mye støy og kan samtidig gi bildene en litt mer profesjonell følelse.

En annen fordel er at bildene blir mindre størrelsesmessig, men husk at konverteringer ofte er en enveisreise, så husk å beholde kopi av orginaler.
Selv om det er hundrevis av programmer som kan utøre denne jobben, inkludert Windows paint, har vi valgt 2 gratis programalternativer :

FastStone Image Viewer Batchmode, gi nytt navn til mange filer

Konvertere bilde til svart-hvitt

konvertere til svart-hvitt

 

FastStone Image Viewer

Faststone image viewer kan så mye mer enn å vise bilder. Den kan det meste, men har valgt å ikke blande seg i bilderedigeringen.
Dette

Spot metering, Matrix metering og Center weightet metering – Hvilken bør du velge og når

Hva er de forskjellige målingene for fotografering? Hva skal man bruke når og hvorfor?

Det finnes mange måter å ta gode bilder på og det finnes ikke et absolutt riktig svar til hva som skal velge når, men ved å forstå hva de forskjellige metering\måling som brukes blir du bedre til å ta gode bilder.

Spot metering

spot-punkt metering- måling

Ved å bruke Spot metering vil kameraet kun måle et lite del av skenen som tilsvarer 1-5% av viewfinder området. Dette er oftest midten av skenen og mange kameraer tilbyr brukeren å bevege punktet til en annen del av skenen etter å ha låst denne. Noen kameratyper tilbyr også multispot metering, der gjennomsnittet blir gjevnet ut.

Denne metoden er veldig nøyaktig til å

Bruk av bilde uten tillatelse eller samtykke

Med en digital verden er det veldig lett for noen å bruke bilder uten å spørre om lov. Spesielt i USA har nyhetsmedia lært sin lekse, med noen meget høye erstatningsdommer. For private bilder er det ofte nok å spørre om å få bildet fjernet. De fleste store nettsider som Google, Facebook, Twitter og Instagram gir mulighet til å melde i fra ulovlig bruk eller opphavsrettsbrudd.

Hvordan kan man fjerne privatbilde fra nettside?

Ofte så er det så enkelt som å sende en epost til webredaksjone, admin eller support. Selskap eller privatperson som driver nettsiden kan finnes ved å bruke en WHOIS tjeneste som Domeneshop eller webanalyse.omtal.no

Det er også tjenester som slettmeg.no som hjelper private som har problemer med

Fotografi loven – Hva har du lov til

Lovverk fotografering og bilder

 

RETTEN TIL Å FOTOGRAFERE

Grunnregelen i Norge er at du kan ta bilde av hvem eller hva du vil, med følgende unntak:

Det er forbudt å fotografere et naborikes territorium over grensen. Dessuten er besittelse eller bruk uten særskilt tillatelse av fotografiapparat under opphold på grenseområde i en avstand av inntil 1000 meter fra riksgrensen forbudt (riksgrenseloven §3 punkt 4).
Under forhandlingene i straffesaker er fotografering (sammen med filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn forbudt). Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av den siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet, eller under opphold i den bygning hvor rettsmøtet holdes, med mindre vedkommende samtykker i å bli fotografert (domstolloven §